Motie Geldwijs

Maassluis Belang Geldwijs   Motie Geldwijs De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 22 juni 2021 Overwegende dat; Het voor iedereen van belang is om goed te leren omgaan met geld; Dit primair een taak is voor opvoeders, onderwijs hierin aanvullend een rol kan spelen; Wanneer je niet om kan gaan met geld je […]

Begroting

Onze inbreng in de eerste termijn: Op zeer gepaste afstand bespreken wij vanavond op digitale wijze met elkaar de begroting voor de komende periode. Een periode die gezien de situatie waar we ons met elkaar in bevinden veel onzekerheden kent. Tegelijkertijd weten we dat we dit moeten doen met elkaar, wij kunnen dat want ook […]