Betaalt de sport in Maassluis de rekening?

Maassluis Belang Betaald de sport in Maassluis de rekening? Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de sportzaal aan de Sportlaan te gaan bouwen, het krediet dat nodig is voor deze operatie is ter beschikking gesteld om het project te starten. Na vele jaren praten met diegene die  de zaal gaan gebruiken dan […]

Motie Geldwijs

Maassluis Belang Geldwijs   Motie Geldwijs De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 22 juni 2021 Overwegende dat; Het voor iedereen van belang is om goed te leren omgaan met geld; Dit primair een taak is voor opvoeders, onderwijs hierin aanvullend een rol kan spelen; Wanneer je niet om kan gaan met geld je […]