Maassluis Belang

Begroting 2021-2024

Begroting 1e termijn

Op zeer gepaste afstand bespreken wij vanavond op digitale wijze met elkaar de begroting voor de komende periode. Een periode die gezien de situatie waar we ons met elkaar in bevinden veel onzekerheden kent. Tegelijkertijd weten we dat we dit moeten doen met elkaar, wij kunnen dat want ook dat is Samen Maassluis.

Vanavond worden door het kabinet verdere verscherpingen aangekondigd, zouden dit de laatste zijn? We weten het niet en dat maakt het lastig, wij denken dat iedereen in onze stad, in het land behoefte heeft aan een vooruitzicht maar het virus laat zich niet dwingen en dat maakt dat we vol moeten houden met elkaar.

Het is een periode waarvan mijn kinderen later zullen weten dat we in 2020 1,5 meter afstand van elkaar moesten houden, opa en oma niet mochten knuffelen, we niet zo maar ergens naar toe konden, ze thuis onderwijs kregen, er geen centraal examen werd gedaan en we de begroting digitaal bespraken.

Ondanks de vele onzekerheden, wat gaat deze crisis betekenen voor de economie, voor ondernemers, de sport en cultuur sector, onderwijs en zorg en alle andere domeinen. Wij willen u in onze eerste termijn graag een aantal punten meegeven.


Veiligheid

Meerdere malen hebben wij aandacht gevraagd voor vaste camera’s en u meldde steevast dat u de mogelijkheden onderzocht. In het najaar 2020 is het plaatsen van vaste camera’s verkend! Wellicht zijn wij wat ongeduldig maar kunt u met ons delen welke belemmeringen hier aan de orde zijn, zijn dat externe factoren of bent u als college wellicht terughoudend in het plaatsen van camera’s die het gevoel van veiligheid een duw in de goede richting kunnen geven?

Ook de vuurwerk overlast de afgelopen weken wordt in onze optiek onvoldoende aangepakt. Het moet voor de handhaving en politie toch mogelijk zijn een om zeker het kleine groepje dat bijna een vaste route heeft in de kraag te vatten. In die zin vinden wij  de beantwoording van onze art 51 vragen te vrijblijvend.

Wij willen natuurlijk met u mee denken wat er dan wel een oplossing kan zijn. We weten dan het voor veel burgers best spannend of lastig is om jongeren op straat aan te spreken. Dat heeft te maken met hun gevoel van veiligheid en dat is voor een ieder anders. We weten ook dat als jongeren aangesproken worden door personen die dichtbij hen staan, ouders of bekenden van de familie dat dat meer effect heeft dan wanneer een vreemde hen aanspreekt. Het lijkt Maassluis Belang daarom van toegevoegde waarde om te onderzoeken of we wijouders kunnen toevoegen aan de buurtpreventie. Daarom dienen wij de motie wijkouders in samen met d66, het cda en de PvdA.

Deze ouders gaan met de jongeren in gesprek, signaleren wat er in de wijk gebeurd en tegelijkertijd zijn deze ouders ook een aanspreekpunt als de jongeren met uitdaging zit.

Want ook in tijden van crisis kijken we om naar elkaar en willen we ons veilig voelen in onze stad!


Economie

Voor de ontwikkeling van de kapelpolder is het startschot al in 2018 gegeven, nu moet dat eindelijk opgang komen. De binnenstedelijke transformatie die u voor ogen heeft zou ruimte kunnen geven aan de wens om betaalbare woningen te bouwen.

Het zou natuurlijk mooi zijn als in deze transformatie het zandbedrijf en de gemeentewerf mee genomen worden want het is toch niet meer van deze tijd om dit soort bedrijfsactiviteiten in het centrum van de stad te hebben?

Hier zitten vast haken en ogen aan maar bij het ontwikkelen van een visie moeten wat Maassluis Belang betreft alle aspecten aan bod komen.


Citymarketing

Het is goed om de effecten van de citymarketing in beeld te krijgen. We geven hier een fors bedrag aan uit en met de wetenschap dat iedere euro die naar Citymarketing gaat niet besteed kan worden aan bijvoorbeeld sport, cultuur of zorg is het wat ons betreft nodig om de Citymarketing goed te monitoren.


Sport

In deze begroting staat een bezuiniging die de sportverenigingen gaat treffen. Dat is in deze tijd een extra klap voor de clubs. De activiteiten en de inkomsten staan bijna op nul en daarmee draait de motor van de vereniging een erg laag toerental. Hoelang houden de clubs dat nog vol? De MSR, zo lazen we in de media, is druk in gesprek met de clubs en opteert voor het terugdraaien van de beoogde bezuinigingen. Wij delen deze mening. De wethouder heeft ronde tafelgesprekken met de clubs gehouden. Dat is goed want samen moeten we verder maar hebben die gesprekken ook iets concreets opgeleverd?

Want ook op 1,5 meter blijft sport en recreatie verbinden in onze stad!


Jeugd

Vorig jaar bij de bespreking van de kadernota dienden wij de motie jeugdvakantieland in. Waarin wij u vroegen de raad te informeren over het proces. U komt in het vierde kwartaal met een overzicht van activiteiten die voor de jeugd dan beschikbaar zijn. Het vierde kwartaal nadert zijn einde, in de begroting zien wij dat het budget van bouwdorp zoals afgesproken is verdwenen en nu? Kunt u al iets over het overzicht delen met ons, wanneer kunnen wij dat verwachten?

De wereld ziet er vandaag de dag iets anders uit dan we gewend waren. Hoe we met elkaar ook ons best doen en hopen dat we deze zomer weer op vakantie kunnen of allerlei andere leuke activiteiten kunnen ondernemen de zekerheid is er niet. Niet, omdat we niet weten hoe het dan met het virus staat en niet, omdat we nog niet goed ik kaart hebben wat dat voor onze inwoners betekend.

Voor Maassluis Belang zou het daarom goed zijn om hier budget voor vrij te houden. Dan hebben we nog mogelijkheden om in samenwerking met andere instanties en bedrijven activiteiten voor onze jeugd te verzorgen.

Maar ook op de kortere termijn vinden wij het van belang dat we voor onze jeugdigen zorgen. Onderzoeken tonen aan dat de jeugd onevenredig hard wordt geraakt in deze crisis. Je jeugd is de tijd dat je jezelf ontwikkeld, je sociale netwerk aanlegt, kortom de coronacrisis heeft invloed op het psychische en sociaal welbevinden.

De jeugd ligt onder een vergrootglas, als je kijkt naar wat er in de media over gezegd en geschreven wordt. Door te benoemen wat ze fout doen veranderd er niets. Wij zouden daarom graag zien dat we de jeugdigen in onze stad een alternatief bieden.

Daarom dienen wij de motie social distancing onder jeugdigen in samen met het CDA, de VVD, de PvdA en D66.

Voor de jeugdigen willen we een digitaal alternatief voor de activiteiten die ze moeten missen en een alternatief waar je terecht kan als je het even niet meer ziet zitten. Het is niet voor iedereen even makkelijk om dat gewoon thuis te bespreken, niet iedereen heeft iemand om zich heen waarbij ze terecht kunnen. De ‘grow it’ app zou daar een verschil in kunnen maken. Want ook op gepaste afstand zorgen wij voor elkaar!