Maassluis Belang

Beter afval scheiden

Voorzitter,

In de commissie zeiden we het al: Wij, Maassluis Belang, waren voorheen geen voorstanders van het voorscheiden. Tegelijkertijd is dit wél het besluit van de meerderheid geweest, wat betekent dat we dit gaan uitvoeren.

Maassluis Belang denk dat gezien de ontwikkelingen, het onontkoombaar is om stappen te gaan maken. We zullen met elkaar ervoor moeten zorgen dat we meer grondstoffen uit ons afval halen.Het is goed dat we er nogmaals met elkaar over van gedachten wisselen vanavond; het is immers een forse investering, waarbij we hopen dat we op deze manier de stijging van de afvalstoffenheffing tot het minimale kunnen beperken.

Dat vraagt om een gedragsverandering en voorzitter, dat valt niet mee. Als we van inwoners vragen hun afval beter te scheiden zodat we er meer grondstoffen uit kunnen halen, moeten we de juiste faciliteiten daarvoor aanreiken en hierover heel goed communiceren.

Als we dan naar de verschillende voorstellen kijken, dan kunnen we niet anders dan inzetten op scenario D. Maar:

Wij hoorden ook de zorgen van verschillende partijen en van inwoners in de stad, over het dumpen van afval en de bij-plaatsingen naast de container.

Voorzitter, met dit scenario gaat u ervoor zorgen dat de juiste mini- en ondergrondse containers op de juiste plaats staan. U heeft ons beloofd zowel in taal als beeld te communiceren, maar we willen u nog 2 punten meegeven:

  1. Beter afval scheiden moet wat ons betreft lonen. Op korte of lange termijn, moeten de inwoners hier iets van gaan merken. Motiveren helpt om je gedrag te veranderen, dus zou u een manier kunnen uitdenken om de inwoners periodiek te informeren over de positieve of negatieve stappen die we maken mbt afval scheiden? Wij denken dan bijvoorbeeld aan: wat heeft het beter scheiden opgeleverd in geld, wat dan uiteindelijk terugstroomt naar de inwoners.

Daarnaast vragen we u de zorgen over bijplaatsing mee te nemen. We horen dit veel en zullen met elkaar een oplossing moeten gaan vinden. Daarom willen wij alvast een voorstel doen, want als je je ergens zorgen om maakt, kun je dat ook als een kans zien.

Om die reden dienen wij de motie ‘ containertuintje’  in, waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college:

  • In 2024 een pilot met containertuintjes uit te voeren in de startwijk;
  • In 2025 de eerstvolgende wijk op te pakken en na deze 2 jaar te evalueren;
  • Samen met de wijk te kijken hoe we dit kunnen vormgeven;
  • Hiervoor een deel van het budget van de wijkdeal in te zetten en daar waar mogelijk mee te nemen in de projecten om de wijk klimaatbestendiger te maken.

En gaat over tot de orde van de dag

Tot slot, Voorzitter, kan de wethouder ons vertellen of er budget beschikbaar is om dit op deze wijze te financieren?