persbericht

Maassluis Belang Een stad voor iedereen Gemeenteraad laakt uitingen op social media 27-02-2021, 21:49 De gemeenteraad van Maassluis neemtĀ afstand van de uitlatingen en de toon van die uitlatingen over de herbenoemingsprocedure van burgemeester Haan op diverse websites en social media. De (her)benoeming van een burgemeester is een zorgvuldig en vertrouwelijk proces volgens richtlijnen. Het proces […]

Social Distancing onder jeugd

Maassluis Belang Een stad voor iedereen Social Distancing We hebben even geduld moeten hebben maar de uitwerking van de motie is er! Het is juist in deze tijd belangrijk dat jongeren, onze jeugd, uitgedaagd worden om actief bezig te zijn. Elkaar op andere wijze te ontmoeten om zo bijvoorbeeld de eenzaamheid onder jongeren tegen te […]

Begroting

Onze inbreng in de eerste termijn: Op zeer gepaste afstand bespreken wij vanavond op digitale wijze met elkaar de begroting voor de komende periode. Een periode die gezien de situatie waar we ons met elkaar in bevinden veel onzekerheden kent. Tegelijkertijd weten we dat we dit moeten doen met elkaar, wij kunnen dat want ook […]

Social distance

Motie social distancing onder jeugd De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 202 Overwegende dat; We met elkaar in een bijzondere tijd van social distance leven; Dit op alle doelgroepen een ander effect heeft; Onderzoeken uitwijzen dat jeugdigen onevenredig zwaar worden getroffen; De huidige crisistijd hen kwetsbaar maakt voor stress, sociale […]