Motie Geldwijs

Maassluis Belang Geldwijs   Motie Geldwijs De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 22 juni 2021 Overwegende dat; Het voor iedereen van belang is om goed te leren omgaan met geld; Dit primair een taak is voor opvoeders, onderwijs hierin aanvullend een rol kan spelen; Wanneer je niet om kan gaan met geld je […]

persbericht

Maassluis Belang Een stad voor iedereen Gemeenteraad laakt uitingen op social media 27-02-2021, 21:49 De gemeenteraad van Maassluis neemt afstand van de uitlatingen en de toon van die uitlatingen over de herbenoemingsprocedure van burgemeester Haan op diverse websites en social media. De (her)benoeming van een burgemeester is een zorgvuldig en vertrouwelijk proces volgens richtlijnen. Het proces […]

Social Distancing onder jeugd

Maassluis Belang Een stad voor iedereen Social Distancing We hebben even geduld moeten hebben maar de uitwerking van de motie is er! Het is juist in deze tijd belangrijk dat jongeren, onze jeugd, uitgedaagd worden om actief bezig te zijn. Elkaar op andere wijze te ontmoeten om zo bijvoorbeeld de eenzaamheid onder jongeren tegen te […]