Maassluis Belang

Samenwerking met inwoners

Je hebt het al vaker van ons gehoord, gewoon samen Maassluis doen we met elkaar. Gemeente, ondernemers, vrijwiligers en alle inwoners in onze stad. Heb je dan een enthousiaste inwoner in de stad die voor zijn wijk veel activiteiten organiseert, dan moet je die koesteren.

In de wijk Taanschuurpolder woont zo’n enthousiaste inwoner. Iedereen in de wijk kent het Kwetternest. De plek waar kinderen op woensdagmiddag kunnen knutselen, boeken kunnen lenen of gezellig met elkaar kunnen kletsen. Om eens een voorbeeld van een activiteit te noemen.

Voor de wijk zou het vervelend zijn als de activiteiten rond het rookvrij maken van de speeltuin in deze wijk, of laat ik zeggen de activiteiten die er niet waren, het einde van de leuke woensdag zouden betekenen.

Daarom stelde wij de volgende vragen aan het college:

 

Maassluis, 3 april 2022

 

Zojuist werden wij verrast door een bericht in de social media van een inwoner van de Taanschuurpolder. N.a.v. dit bericht hebben wij contact gezocht met de betreffende inwoner.

 

De afgelopen jaren heeft u ingezet op de sociale cohesie in de wijk Taanschuurpolder. Maassluis houdt regelmatig een enquête via het kenniscentrum MVS. Deze  laat  zien dat de inwoners van deze wijk over een tal van punten niet tevreden zijn; de wijk wordt niet als veilig ervaren Ze hebben last van veel hanggroep jongeren en behoorlijk wat zwerfafval in de wijk.

 

U bent aan de slag gegaan met een buurtoverleg (wijkoverleg). Hier is een aantal zeer gemotiveerde bewoners bij betrokken, die sindsdien met u samen ervoor zorgen dat de wijk erop vooruit is gegaan. Er worden bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd in de wijk, voor de kinderen en de bewoners letten met elkaar op de overlast van jongeren en zwerfafval. Oftewel, de wijk gaat er op vooruit.

 

Afgelopen woensdag 30 maart j.l. is de speeltuin aan de Jan van Galenstraat officieel rookvrij verklaard. Wethouder Voskamp heeft de tegel gelegd en daarmee is de speeltuin nu rookvrij. De bewoners van de wijk hadden dit graag wat grootser aangepakt: een kopje koffie, limonade en wat lekkers voor de kinderen. Even een moment van met elkaar samen zijn.

 

Eén van de bewoners had hier alle benodigdheden al voor in huis gehaald. Hij heeft u om een kleine bijdrage gevraagd. Indien dit geweigerd zou zijn, had hij het zelf betaald. De bewoner had, net als de bewoners uit het buurtoverleg, vanuit de gemeente een uitnodiging gekregen om aanwezig te zijn op dit moment. Helaas kreeg de bewoner op zijn mail waarin het idee om er een gezellig samenzijn van te maken werd geopperd, te horen dat dit niet gewenst was. Het was een kort moment, de wethouder plaatst de tegel en de pers maakt een foto.

 

De fractie van Maasluis Belang heeft naar aanleiding hiervan in het kader van art 51 de volgende vragen aan het college:

 

1. Bent u op de hoogte van de hiervoor geschetste situatie?
2. Kunt u uitleggen hoe dit past in het verbeteren van de sociale cohesie in de wijk?
3. Bent u het met ons eens dat als we willen dat de wijken leefbaar worden en blijven, dat we dit niet zonder gemotiveerde bewoners kunnen? En hoe ziet u in dit licht de hiervoor geschetste situatie?

 

 

De inwoner heeft in een mail naar de gemeente aangegeven zeer teleurgesteld te zijn en dat hij overweegt al zijn activiteiten gaan stoppen.

 

4.  Heeft u contact gehad met de bewuste bewoner?

5.  Bent u bereid met de bewoner in gesprek te gaan om zo voor de wijk    

     Taanschuurpolder zijn inbreng en waardevolle activiteiten te kunnen

     behouden?