Maassluis Belang

Een stad voor iedereen

Over Maassluis Belang

Maassluis Belang is een lokale politieke partij, zonder binding met een landelijke politieke partij. Wij zijn vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Maassluis met 2 zetels. Wij staan voor het belang van de inwoners van Maassluis. Wij willen dit bereiken door regelmatig onze achterban te raadplegen via:

Daarnaast gaan we naar de inwoners toe om te horen en ervaren wat er nu echt bij de inwoners van Maassluis leeft. 

Onze standpunten

In Maassluis kan iedereen zich ontwikkelen en helpen we elkaar. We staan open voor elkaar en hebben respect voor elkaar. We gaan normaal met elkaar om en willen ons verbinden.

“Maassluis, een stad voor iedereen”

Verkeersvrije markt

De markt, waar wandelaars lopen, kinderen spelen en we genieten op de terrassen moet verkeersvrij. Maassluis Belang wil in de periode van april t/m oktober geen fiets- en scooterverkeer toestaan op de markt. Goede faciliteiten voor het stallen van de fietsen, veilig en gratis zijn daarom een must. 

Betaalbare woningen

De diversiteit van woningen blijft een door ons gewenst uitgangspunt waarbij de verhouding sociale woningbouw en overige woningen in balans moet zijn. 

Veiligheid

Alle inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in onze stad. Wij zijn daarom nog steeds blij dat de Buurtpreventie in het leven is geroepen, een initiatief waarvan wij aan de wieg stonden.

Ons team

Op dit moment zijn wij met 2 zetels vertegenwoordigd in de Gemeenteraad. Gelukkig hoeven wij het niet allemaal alleen te doen. Het bestuur van Maassluis Belang, de fractieondersteuner en de denktank doen met ons mee!

Binnenkort stellen zij zich aan je voor en delen we een vacature voor bestuurslid met jullie!