Maassluis Belang

Een nieuw gezicht voor de Binnenstad

Afgelopen week is er eindelijk een besluit genomen over de veranderingen in ons centrum. De bouwplannen en tekeningen lagen al veel langer klaar en een grote meerderheid van de Maassluizers kon zich vinden in de nieuwe situatie als de Vliet gesloopt zou zijn. Helaas zijn er aanpassingen gepleegd. Het origineel gewenste “winkelrondje” is uitgekleed, onder druk van bewoners en winkeliers is de Boogertstraat geen onderdeel meer van dat rondje en zijn er parkeerplaatsen voor terug gekomen. In die zin heeft de participatie gewerkt. De Vliet heeft een jaar of 60 de omgeving gedomineerd en velen plezierig  laten wonen, maar qua voorzieningen niet meer van deze tijd was. Vele (tussen) besluiten zijn de afgelopen bijna 10 jaar genomen en nu was het finale besluit aan de orde: de aanpassing van het bestemmingsplan. Een heikel punt hierin was het parkeren, vooral het aantal parkeerplaatsen nu en straks was een punt van discussie. 

Er zijn nu 208 en straks 265 plaatsen, een toename die ongeveer 50 plaatsen ruimer is als de parkeernorm aangeeft in de nieuwe situatie.

Maassluis Belang heeft in het debat een aantal punten benadrukt.

  1. Introduceer een blauwe zone die het hele gebied bestrijkt en hanteer deze van Maandag tot zaterdag tijdens de openingsuren van de winkels.
  2. Privé parkeren in de openbare ruimte is ons een doorn in het oog. De bouwer ABB wilde deze koppelverkoop om de huizen interessanter te maken. Dat lijkt in de huidige tijd niet nodig.
  3. Aandacht voor het laden en lossen van de nieuwe supermarkt omdat alle verkeer over de Arthur van Schendelstraat gaat, immers de Zuidvliet wordt vanaf de PC Hooftlaan geen doorgaande weg meer. Dit kan leiden tot opstoppingen die ongewenst zijn.

De wethouder heeft ons toegezegd om de blauwe zone in te stellen en wij houden de vinger aan de pols dat deze ruim genoeg wordt ingesteld. De blauwe zone op de bijgaande figuur is onvoldoende, de zone moet in  het hele plan gebied gelden. Daarover gaan we in overleg met de wethouder.

Het privé parkeren is fors minder geworden dan ABB gewenst had.

Gesprekken met de supermarkt heeft er in ieder geval toe geleid dat er kleinere vrachtwagen gebruikt gaan worden.

Met deze toezeggingen konden wij akkoord gaan met het nieuwe bestemmingsplan.