Maassluis Belang

Een stad voor iedereen

De korte lijntjes naar Den Haag werken niet. Stem lokaal!

Sinds 2015 zijn er een aantal taken naar de gemeente overgedragen. Dat is deels op verzoek van de gemeenten die vonden dat ze bijvoorbeeld jeugdzorg, de wet werk en inkomen, zorg voor langdurig zieken en ouderen beter konden regelen. 

Wellicht hebben de gemeenten  een iets te grote broek aangetrokken en klagen ze nu steen en been; de kosten rijzen de pan uit. Een van de redenen dat de gemeenten vele miljoenen op deze zorg te kort komen, is het eisen lijstje van het rijk, dat met de overdracht meekwam. Voorbeeld daarvan zijn de huishoudelijke hulp en het abonnementstarief waardoor de aanvrager voor een klein bedrag alle diensten die nodig zijn kunnen krijgen. De gemeenten betaalden de overblijvende werkelijke kosten. De toestroom van inwoners voor huishoudelijke hulp -ook inwoners die deze hulp al vele jaren zelf betaalde en konden betalen- melden zich bij de gemeenten met als gevolg extra kosten.

Het aantal kinderen die in de jeugdzorg terecht kwamen bleken er ook veel meer te zijn dan in de oude situatie, met alle financiële gevolgen van dien. Het werd een verdienmodel, de bedrijfjes in de zorgverlening steeg enorm.  De roep van de gemeenten om meer geld voor de extra taken blijkt op de fire-wall van Den Haag te stranden. De korte lijntjes werken niet.

Er werd zelfs een arbitrage in het leven geroepen om te bemiddelen tussen gemeenten en rijk. De arbitrage gaf de gemeenten gelijk en er moest 1,3 miljard extra naar de gemeenten. Gebeurd dat ook? In het regeerakkoord lezen we dat de gemeenten vanaf 2025 500 miljoen minder gaan krijgen! Hoe is het mogelijk dat dit door de regeringspartijen zo wordt geregeld. De landelijke partijen hebben een congres waarbij de leden, die in de gemeenten functioneren, hun leiders kunnen bijsturen. Of onze vertegenwoordigers met de korte lijntjes doen hun werk onvoldoende of de leiding luistert niet en dat is nog erger.

Rutte c.s houdt de hand op de knip en wil dat de gemeente de zaak gaat reorganiseren, in zijn ogen kan het blijkbaar beter. De gemeente heeft in deze twee problemen 1) het enorme tekort dat door de open eind regeling ontstaat, de gemeente heeft immers zorgplicht en 2) jaarlijks moet er een sluitende begroting worden ingeleverd. Die twee zaken botsen. In de praktijk gaat dat betekenen dat er voorzieningen die voor alle Maassluizers belangrijk zijn minder worden of zelfs gaan verdwijnen. Een sluitende begroting komt uit de lengte of uit de breedte.

Conclusie de landelijke partijen in onze raad roemen de korte lijntjes die de lokale partijen niet hebben maar ze werken niet. Dus stem lokaal want snijden in de voorzieningen gaat alle Maassluizers aan. Maassluis Belang staat voor de lokale belangen!