Stem lokaal!

Maassluis Belang Een stad voor iedereen De korte lijntjes naar Den Haag werken niet. Stem lokaal! Sinds 2015 zijn er een aantal taken naar de gemeente overgedragen. Dat is deels op verzoek van de gemeenten die vonden dat ze bijvoorbeeld jeugdzorg, de wet werk en inkomen, zorg voor langdurig zieken en ouderen beter konden regelen.  […]