Begroting

Onze inbreng in de eerste termijn: Op zeer gepaste afstand bespreken wij vanavond op digitale wijze met elkaar de begroting voor de komende periode. Een periode die gezien de situatie waar we ons met elkaar in bevinden veel onzekerheden kent. Tegelijkertijd weten we dat we dit moeten doen met elkaar, wij kunnen dat want ook […]

Social distance

Motie social distancing onder jeugd De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 202 Overwegende dat; We met elkaar in een bijzondere tijd van social distance leven; Dit op alle doelgroepen een ander effect heeft; Onderzoeken uitwijzen dat jeugdigen onevenredig zwaar worden getroffen; De huidige crisistijd hen kwetsbaar maakt voor stress, sociale […]

Heeft burgemeester Haan ons verkeerd begrepen?

In het artikel dat 5 november in het Algemeen Dagblad stond wordt burgemeester Edo Haan geciteerd. Het gaat over veiligheid, dat hij zich niet herkent in de geluiden die hij van Het Forum voor Maassluis en Maassluis Belang hoorde over de veiligheid in onze stad. Het Forum heeft daar artikel 51 vragen over gesteld. De […]