Storing openbare verlichting

De afgelopen tijd werden wij door diverse inwoners van de Taanschuurpolder er op gewezen dat er veel en langdurige storingen zijn m.b.t de straatverlichting. Dit is niet nieuw, al een decennium wordt er door bewoners van Maassluis geklaagd over de straatverlichting bij hen in de wijken en met enige regelmaat ook over de verlichting op de doorgaande wegen.

Er gebeurt achter de schermen veel. We zien led-verlichting en “slimme” lantarenpalen, die een storing automatisch kunnen melden. Desondanks zijn er nog steeds problemen en trekken bewoners aan de bel, terecht aan de bel. Niet alleen bij ons tijdens een persoonlijke ontmoeting in de wijk maar ook bij het meldpunt van de gemeente. Soms wordt men wat ongeduldig als de oplossing van een storing lang op zich laat wachten. Een begrijpelijke reactie.

De donkere dagen aan het einde van het jaar, zonder voldoende verlichting,  geven bij velen een gevoel van onveiligheid en wellicht een grotere kans op inbraken. Voor de fractie van Maassluis Belang is dit een onwenselijke situatie voor onze stad. Deze problemen zijn al meerdere malen aan de orde gesteld maar de inwoners van Maassluis ervaren daar nog onvoldoende resultaat van.  Daarom stellen wij in het kader van artikel 51 de volgende vragen aan het college.

  1. Kan de wethouder aangeven of de meldingen die telefonisch en via het meldpunt storing aan de openbare verlichting zijn gedaan bekend zijn bij de gemeente?
  2. Zo ja, binnen welke termijn worden de storingen normaliter opgelost?
  3. Bent u het met ons eens dat zeker in de donkere dagen problemen met de openbare verlichting zo snel als mogelijk opgelost dienen te worden.

Na de geluiden van de inwoners hebben wij zelf een aantal meldingen ingediend, daar vallen ons een aantal zaken op.

  • Bent u ervan op de hoogte dat de nummering op de lantaarnpalen niet altijd

overeenkomt met de nummering die het meldpunt gebruikt?

  • Tijdens het maken van de melding kun je niet alle storingen in één  keer melden.

Wanneer straatverlichting in dezelfde wijk maar in een andere straat staat moet je een nieuwe melding maken. Dit vinden wij niet heel klantvriendelijk, zou hier een mogelijkheid in het systeem voor kunnen toegevoegd?

  • Wanneer je de melding doet en  je geeft aan dat je op de hoogte gehouden wilt

worden van de voortgang, dan is die terugkoppeling niet in alle gevallen overeenkomstig  met de situatie in de praktijk. Bent u het met ons eens dat juiste informatie aan melders essentieel is om het meldpunt voor de burger vertrouwen te geven?

Namens de fractie van Maassluis Belang,

Denise Mulder

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *