Social distance

Motie social distancing onder jeugd

De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op dinsdag 3 november 202

Overwegende dat;

 • We met elkaar in een bijzondere tijd van social distance leven;
 • Dit op alle doelgroepen een ander effect heeft;
 • Onderzoeken uitwijzen dat jeugdigen onevenredig zwaar worden getroffen;
 • De huidige crisistijd hen kwetsbaar maakt voor stress, sociale isolatie, eenzaamheid, angst en somberheid;
 • De ‘Grow it’ app inzicht geeft aan jeugdigen hoe ze zich voelen en hen kan helpen om met de situatie om te gaan;
 • Daarnaast behoefte is bij de jeugdigen aan ontspanning op een manier die past binnen de geldende coranamaatregelen;
 • Welzijn E25 hierin een cruciale rol kan c.q. moet spelen;

Spreekt als zijn mening uit dat;

 • Jeugdigen vanuit het positieve benaderen meer oplevert dan benoemen wat zij verkeert doen;
 • Jeugdigen betrekken bij het verbeteren van hun situatie een grotere kans van slagen geeft;
 • Jeugdigen een alternatief geboden moet worden voor activiteiten die op dit moment niet mogelijk zijn; 
 • Jeugdigen een plek, digitale plek moeten hebben waar ze terecht kunnen als het even niet meer lukt;
 • Het mentale welbevinden van jeugdigen van groot belang is;

Verzoekt het college;

 • Een campagne op te zetten i.s.m jeugdigen uit onze stad om hun mentale welbevinden te optimaliseren;
  • Daarbij de ‘Grow it’ app te introduceren,
  • Daarnaast op een digitale manier actieve ontspanning te bieden voor deze jeugdigen.  
  • Dit z.s.m te doen i.s.m. Welzijn E25, buurtsportcoaches en de jeugd uit onze stad.

– De gemeenteraad vóór 1 januari 2021 te informeren over de voortgang en de resultaten;

en gaat over tot de orde van de dag,

Maassluis Belang

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *