In het artikel dat 5 november in het Algemeen Dagblad stond wordt burgemeester Edo Haan geciteerd. Het gaat over veiligheid, dat hij zich niet herkent in de geluiden die hij van Het Forum voor Maassluis en Maassluis Belang hoorde over de veiligheid in onze stad. Het Forum heeft daar artikel 51 vragen over gesteld. De cijfers die de burgemeester de afgelopen week met ons deelde worden door het Forum meer dan in twijfel getrokken. De burgemeester stelde zelfs dat Maassluis niet het Sodom en Gomorra was zoals het Forum stelde, zonder overigens die Bijbelse vergelijking te maken. Dat deel van het bericht is juist.

 Daar waar het mis gaat is de opmerking dat Haan blijkbaar ook van Maassluis Belang geluiden hoort over algemene veiligheid in de stad. Niets van dat alles, natuurlijk zijn er vele problemen maar wij richten ons  op een specifiek probleem. Wij hebben  vragen gesteld over het vuurwerk overlast dat al in september begon in Sluispolder-oost en de Kapelpolder. Een groepje jongeren, zowel Nederlandse als jongeren met een Marokkaanse afkomst, die bijna dagelijks “een rondje” doen waarbij veelvuldig vuurwerk wordt afgestoken.

In de beantwoording van onze vragen wordt gemeld dat het wel meevalt want de handhaving hoort niet zoveel. Een trieste constatering want de meldingen die wij direct kregen en op de sociale media zijn niet van de lucht. Ook het antwoord dat er bij de politie niets bekend is, lijkt onjuist. Het is zeker dat er minimaal 1 melding binnen moet zijn gekomen van een bewoner die het vuurwerk in de tuin en tegen de ramen kreeg. In de eerste week van oktober is hierover aangifte gedaan.

Wat rest is dat Maassluis Belang de cijfers die Haan presenteert niet in twijfel trekt. De vraag is slechts, is de daling incidenteel of is het structureel door het optreden van beleidsmakers en uitvoerenden als politie en Boa’s. De tijd gaat dat leren en natuurlijk hopen wij het laatste want iedereen in Maassluis verdient een veilige buurt. Veilig in de cijfermatige zin maar het gevoel van veiligheid is misschien nog wel belangrijker. De burgemeester lijkt  ons verkeerd begrepen te hebben