Maassluis Belang

Van afval naar grondstof

Al jarenlang wordt geprobeerd om de afvalberg terug te dringen want we produceren per jaar steeds meer afval. Dat dit minder moet worden daarover zijn de meeste mensen het eens. De vraag is hoe en daarover verschillen de meningen.

Wij hebben bijna allemaal een groene en een grijze bak voor de deur staan. In de openbare ruimten heeft de gemeente containers waarin glas, glas en plastic, blikjes en bijvoorbeeld zuivelverpakkingen(PMD) kan dumpen. Dat scheiden heeft zin want afval bestaat niet in een circulaire economie, het kan een grondstof zijn. Zo levert bijv. pmd  geld op. De grijze bak met restafval kost bij de verwerking erg veel geld. Dat komt o.a. door een forse belasting die de regering op dit afval heft. De hoeveelheid restafval moet daarom minder om de kosten te drukken. Om dat voor elkaar te krijgen moet wij als burgers aan de bak want minder afval betekent minder kosten, kosten die wij met z’n allen moeten opbrengen.

Het scheiden van afval kan op twee manieren. Zoals dit college voor ogen heeft: de bewoners scheiden het afval; of we laten dat de computer bij de AVR doen. Dat heet na-scheiden, dit ontzorgt de mens en de resultaten hiervan zijn veel beter. Na een fel debat  in November 2019 over dit onderwerp, koos de raad in meerderheid voor “omgekeerd inzamelen” Maassluis Belang stemde tegen evenals de VSP en de CU. Wij waren en zijn voor na-scheiden daar waar dat mogelijk is.

Maar wij respecteren een democratisch genomen besluit.

Nu zijn we toe aan het invoeren van het “omgekeerd inzamelen” wat gaat betekenen dat u GFT, en PMD bij u thuis in aparte bakken kunt verzamelen en indien u dat wilt een derde container voor papier. De grijze bak verdwijnt: u zult met uw restafval naar het centrale punt in uw wijk moeten wandelen om daar uw zak met restafval te dumpen in een container, die met een pasje geopend kan worden. (dit noemen omgekeerd, u brengt i.p.v. dat het opgehaald wordt)

Er ligt een plan klaar om per wijk containers te plaatsen, waar die geplaatst worden is aan een aantal voorwaarden gebonden. Dit traject per wijk duurt ongeveer drie maanden, maanden waarin u als bewoner in een participatietraject wordt meegenomen.

Ondanks dat wij in principe tegen deze vorm van afval verwerken zijn en blijven, hebben wij niet tegengestemd. Wat wij minder goed vinden zijn de kosten. In het oorspronkelijke voorstel was 1,6 miljoen euro geraamd. Nu gaat door een boekhoudkundige truc de afschrijvingstermijn van 10 naar 15 jaar. Daarmee gaat de jaarlijkse exploitatielast flink omlaag. Helaas heeft dit college gekozen om dit (bespaarde)geld ook in dit project te steken waardoor er nu 2,8 miljoen besteed gaat worden. Dat had aan wat anders besteed kunnen worden.

Wij hebben daar onze verwondering over uitgesproken. De lasten voor u gaan weliswaar in dit project niet omhoog maar je kunt een euro maar 1x uitgeven.

Wij zullen de invoering van dit traject op de voet volgen en mocht de AVR de na-scheidings capaciteit uitbreiden dan zullen wij dit onderwerp opnieuw op de agenda plaatsen.  Hebt als inwoner hier vragen over,  dan kunt u uw vragen altijd stellen op info@maassluisbelang.nl