De gemeenteraad van Maassluis neemt afstand van de uitlatingen en de toon van die uitlatingen over de herbenoemingsprocedure van burgemeester Haan op diverse websites en social media.

De (her)benoeming van een burgemeester is een zorgvuldig en vertrouwelijk proces volgens richtlijnen. Het proces is in handen van een vertrouwenscommissie die wordt gevormd door een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. In Maassluis is iedere partij door zijn fractievoorzitter vertegenwoordigd. De eerstvolgende raadsvergadering, 9 maart 2021, wordt de vertrouwenscommissie ingesteld. Eenieder die in dit proces een rol, dus ook de leden van de vertrouwenscommissie, heeft, is gebonden aan geheimhouding, geheimhouding betekent in dit geval dat zaken in het proces ook niet naar buiten kunnen worden gebracht.

Afstand van aantijgingen

Op diverse (sociale) mediakanalen is aandacht besteed aan het herbenoemingsproces van onze burgemeester Edo Haan. Het is altijd goed als er gediscussieerd kan worden over zaken op inhoud. Echter de toon en de manier waarop onze burgemeester op een aantal websites alsmede op sociale media wordt bejegend, beledigd en weggezet is buiten alle proporties. Als politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Maassluis nemen wij ferm afstand van deze beschadigende aantijgingen.

Namens

CDA – Marcel ’t Hart

VVD – Dick Snoeck

PvdA – Jorrit Keijzer

VSP – Ton Luijendijk

ChristenUnie – John Dolstra

Maassluis Belang – Denise Mulder

Forum van Maassluis – Jan van den Hoek

D66 – Jesse de Jong

GroenLinks – Raoul Kleijwegt