Maassluis Belang

Een stad voor iedereenOver Maassluis Belang

Maassluis Belang is een lokale politieke partij, zonder binding met een landelijke politieke partij. Wij zijn vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Maassluis met 2 zetels. Wij staan voor het belang van de inwoners van Maassluis. Wij willen dit bereiken door regelmatig onze achterban te raadplegen via:

Daarnaast gaan we naar de inwoners toe om te horen en ervaren wat er nu echt bij de inwoners van Maassluis leeft. 

Onze standpunten

In Maassluis kan iedereen zich ontwikkelen en helpen we elkaar. We staan open voor elkaar en hebben respect voor elkaar. We gaan normaal met elkaar om en willen ons verbinden.

“Gewoon, samen Maassluis”

Schone wijken waar je prettig woont

Iedereen wil in een schone wijk wonen, daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. De wijken moeten aansluiten bij de inwoners. Wij denken daarbij aan meer groen en speelgelegenheid voor de kinderen. Meegroeiende speeltuinen en zwerfafval en hondenpoep verdwijnen uit het straatbeeld.

Samen gaan we voor duurzaam en groen

Bewustwording is wat ons betreft prioriteit als het gaat om verduurzamen. De gemeente moet de regierol als het gaat om verduurzamen oppakken. De juiste communicatie richting ondernemers en inwoners. Openstaan voor initiatieven en de initiatiefnemer ondersteunen. 

Meer camera toezicht in onze stad

Alle inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in onze stad. Wat ons betreft gaat veiligheid dan voor privacy en daarom zijn wij voor vaste camera’s op plaatsen waar dat de veiligheid vergroot zoals bijvoorbeeld de stations.