My beautiful pictureProgramma voor 2014 – 2018
Download hier het programma MB 2014-2018

Dowload hier de Flyer MB 2014 voorkant Flyer MB 2014

Speerpunten:

 • Maassluis is en blijft een zelfstandige gemeente.
 • Betaalbare (huur) woningen voor jong en oud.
 • Misbruik tegengaan van sociale voorzieningen.
 • De gemeente geeft mensen de mogelijkheden mee te doen…
 • Daadkrachtige handhaving t.o.v. overlast gevende jongeren door meer “blauw” op straat

 Maassluis Belang – “Een luisterend oor voor alle burgers”

 • college bij afvalscheiding onvoldoende ambitieus

  college bij afvalscheiding onvoldoende ambitieus

  In het voorjaar van 2016 om precies te zijn 21 juni verscheen er een rapport scenario-onderzoek afvalinzameling een lijvig stuk waarin een aantal scenario’s worden gepresenteerd. Nu zijn we zeven maanden verder en u presenteert een plan dat in de optiek van mijn fractie niet echt getuigt van enige ambitie op dit vlak. Wij vragen ons af waarom voorzitter, vanwaar deze ambitieloze keuze en vooral waarom schuift u een echte keuze twee jaar vooruit. Daar zouden wij graag antwoord op hebben voorzitter. Want In uw coalitie akkoord lezen we o.a. Het percentage gescheiden afval moet verbeteren en voldoen aan de …lees meer »
 • Maassluis belang: spitspont moet bij calamiteiten blijven varen

  Maassluis belang: spitspont moet bij calamiteiten blijven varen

  Afgelopen dinsdag heeft fractielid Jan van den Hoek tijdens het agendapunt “actualiteiten halfuur” het probleem aangekaart dat ontstaat als er in de Benelux-tunnel flinke aanrijding plaats vindt. Met enige regelmaat wordt er in de tunnel een buis afgesloten waardoor het verkeer alternatieve routes gaat zoeken; men wil immers de rivier over. Het veer van Maassluis naar Rozenburg is zo’n alternatief maar de praktijk leert dat het verkeer in Maassluis dan af en toe hopeloos vast loopt. Voor mensen die in dit verkeer vast zitten en geen gebruik willen maken van de pont is dit zeer frustrerend. We zien op de …lees meer »
 • De tweede termijn, begroting 2017

  De tweede termijn, begroting 2017

  Voorzitter, bedankt voor uw beantwoording op onze eerste termijn. Een ding is ons duidelijk geworden uit de beantwoording van de verschillende wethouders: de noodzaak om vanaf volgend jaar de kadernota officieel door de raad te laten vaststellen is groter dan ooit. Wethouder Evers bagatelliseerde gisteren onze opmerking hierover lichtelijk met de opmerking dat 95% van de begroting bestaat uit vaste lasten. Als dat zo is, blijft er altijd nog een ruimte over van een slordige 5 miljoen, een speelruimte waar wij als raad meer zeggenschap over willen hebben. Verder merkte deze wethouder op, dat de 5% bezuinigingen op de grote …lees meer »
 • Begroting 2017, onze bijdrage.

  Begroting 2017, onze bijdrage.

  Vanavond bespreken we de Programmabegroting 2017-2020 en het stemt ons droevig dat de overeenkomsten met de Kadernota dit jaar wel opvallend groot zijn. Anders gezegd, er is weinig of niets gedaan met de opmerkingen die bij de behandeling kort voor het reces zijn gemaakt. Het antwoord op de tafeltjesavond luidde :” met niet genoteerde toezeggingen gebeurt niets en financieel waren er niet veel wensen mogelijk”. Heeft de kadernota dan nog wel zin? Natuurlijk wel, maar wat MB betreft krijgt het college niet langer de vrije hand, hoe om te gaan met opmerkingen vanuit de raad. Wij pleiten daarom voor officiële …lees meer »