MAASSLUIS BELANG

Het laatste nieuws van Maassluis Belang:

Vragen over de kunstgrasvelden in Maassluis

  Een jaar geleden heeft een uitzending van het programma Zembla stof doen opwaaien over het potentiële gevaar van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden. Ook Maassluis heeft een aantal van deze velden. Een onderzoek heeft toen aangegeven dat er onder bepaalde voorwaarden geen direct gevaar voor de volksgezondheid was. Toch zie je dat bij de… Lees verder…

Lijsttrekker Denise Mulder nodigt u uit

a.s. donderdag 5 oktober om 20.00 uur houdt de fractie van Maassluis Belang een politiek cafe. Veiligheid is een onderwerp dat velen bezighoudt. Wij willen dit thema in de volle breedte met u bespreken en uw denkbeelden daarover horen zodat wij als lokale partij uw geluid kunnen laten klinken in de raadzaal waar de besluiten… Lees verder…

renovatie Monstersche Sluis van start

Vanmiddag 29 september 2017 is het startschot gegeven voor de renovatie van de Monstersche Sluis. Deze Sluis, die de bakermat van Maassluis vormt, is ook 700 jaar geleden ontstaan om het achterland van wateroverlast te verlossen. De Sluis heeft diverse gedaanten gehad, begonnen als “lucht” een gat in de dijk met een schuif om deze… Lees verder…

Politiek café thema Veiligheid in Maassluis

Politiek café thema Veiligheid in Maassluis

Maassluis Belang hecht aan uw mening over alles dat in Maassluis op uw pad komt. Deze avond leggen we het accent op veiligheid in de breedste zin van het woord de stad. Maar uiteraard kunt u ook over andere zaken voor input zorgen om te zorgen Maassluis Belang dat nog meer de lokale partij is… Lees verder…

Dol-Fijn een stap verder

Dol-Fijn een stap verder

Afgelopen vrijdag is het zwembad Dol-Fijn officieel heropend. Na een onderhoudsbeurt die af en toe nodig is om het zwembad te laten voldoen aan allerlei eisen die tegenwoordig worden gesteld door de instanties die de veiligheid van de gebruikers moet waarborgen. Dit keer zijn we in Maassluis nog een stap verder gegaan. De uitstraling van… Lees verder…

Onveiligheid rondom het oude Centrum

Onveiligheid rondom het oude Centrum

De fractie van Maassluis Belang heeft  door de aanhoudende klachten van bewoners van de Binnenstad het college op de volgende manier om opheldering gevraagd Geacht College, Er bereiken ons verschillende alarmerende berichten over ongeregeldheden in de omgeving van de Nieuwstraat, P.C.Hooftlaan e.o. Kleine bloemlezing: vrijdagavond/nacht 21 juli tussen 02.00 en 03.00 vechtpartij van een groep… Lees verder…

Maassluis Belang - wie zijn wij

Maassluis Belang


 

 

 


Programma voor 2014 – 2018

Speerpunten:

  • Maassluis is en blijft een zelfstandige gemeente.
  • Betaalbare (huur) woningen voor jong en oud.
  • Misbruik tegengaan van sociale voorzieningen.
  • De gemeente geeft mensen de mogelijkheden mee te doen…
  • Daadkrachtige handhaving t.o.v. overlast gevende jongeren door meer “blauw” op straat

 Maassluis Belang – “Een luisterend oor voor alle burgers”

Maassluis Belang