ANBI

Maassluis Belang is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) bij de belastingdienst. Dit houdt in dat de contributie van een lid als gift wordt aangemerkt en onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost kan worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is: 8146.49.208

Beloningsbeleid.

Maassluis Belang kent geen beloningsbeleid. De werkzaamheden worden door leden op vrijwillige basis verricht.

Doelstelling:

De hoofdlijnen van MB zijn uitgewerkt in het partijprogramma zoals gepresenteerd is voor de gemeenteraadsverkiezing in 2018. Als lokale politieke partij dienen wij het algemeen belang van burgers die zich aangetrokken voelen tot ons partijprogramma voor de komende jaren.

Financieel jaaroverzicht

Maassluis Belang