Aanmelden

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden van de Vereniging Lokale Politieke Partij "Maassluis Belang"

Uw naam*

Voornaam(namen)

Titulatuur

Geslacht*

ManVrouw

Geboortedatum*

Adres*

Postcode/ Woonplaats*

Telefoon

Uw email*

Motivatie*

De jaarlijkse contributie bedraagt € 24,00. Na aanmelding ontvangt u van MB een verklaring van akkoord, een factuur tbv de contributie en een kopie van de statuten en het huishoudelijk regelement

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier, verklaart de ondergetekende de doelstelling van de vereniging; Maassluis Belang te onderschrijven. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn bij het secretariaat op te vragen

Ik ga akkoord:

Vragen of opmerking

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Maassluis Belang