Goed voor lokale ondernemers

 

 

 

Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 heeft Maassluis Belang een motie ingediend  waarin de gemeente werd gevraagd meer oog te hebben voor lokale ondernemers bij aanbestedingen.  Deze motie werd mede ondertekend door de VVD en de PvdA. De motie werd met 20 stemmen voor en drie ( Groen Links en FvM) stemmen tegen.

In een raadsinformatiebrief van 20 januari 2020 lezen wij het volgende: 

Tijdens de begrotingsraad, op 5 november 2019, is motie 18 Lokale ondernemers aangenomen.  

In deze motie wordt aangegeven dat:  

  • het belangrijk is dat ook de kleine ondernemers een rol hebben in de stad; 
  • het daarom van belang is om deze groep actief te betrekken in het aanbestedingsbeleid; 
  • het van toegevoegde waarde kan zijn om dit in samenwerking met Vlaardingen en Schiedam te doen

Vervolgens wordt verzocht om bij onderhandse aanbestedingen als uitgangspunt te nemen dat wordt gekozen voor lokale bedrijven tenzij (te duur, niet voor handen of een kwaliteitsbeperking). 

 Uiteraard moet het juridisch allemaal kloppen want op rechtszaken over aanbestedingen zitten wij als fractie niet te wachten. Maar daar waar het kan lijkt het ons niet meer dan normaal om dichtbij te beginnen. Die wens lijkt nu in het beleid te zijn vastgelegd.  

 Dat is mooi voor onze eigen ondernemers! 

 

 

 

 

 

Reageer

Maassluis Belang