onze inbreng over de nieuwe route naar en betere jeugdzorg

 

 Wat Maassluis Belang betreft had de herijking Jeugdhulp na de commissie behandeling afgehamerd kunnen worden in de raad. De toezeggingen die wij kregen waren voor ons genoeg om vertrouwen te hebben in het verdere verloop van het proces. Eigenlijk zijn we het ook met elkaar eens, maar toch gaan wij hier met elkaar in debat en kon het in Vlaardingen en Schiedam als hamerstuk door. Heel eerlijk vinden wij dat wel wat wrang voor onze wethouder en ons Maassluis. Maar nu we hier toch staan onze eerste termijn: 

 Volgens Maassluis Belang zijn we het met z’n allen eens over het feit dat de kinderen ten allen tijden passende hulp moeten krijgen. Deze groep moet, als de thuissituatie het niet voor elkaar krijgt, ongeacht de reden hiervan worden geholpen. De jeugd heeft de toekomst en we willen allemaal dat ieder kind met de beste kansen de maatschappij in gaat. Naast opvang en onderwijs, verenigingen en andere plaatsen waar het kind zich begeeft hebben ouders een belangrijk aandeel in hoe hun kind zich kan ontwikkelen. 

 Ieder kind is anders en iedere situatie is anders. 

 Waarbij het ene gezin de hulp echt op het kind gericht moet zijn kan er bij een ander gezin heel andere hulp nodig zijn om de uitdagingen aan te gaan. Het rapport geeft daarom ook aan dat je de verschillende onderdelen in sociaal domein eigenlijk niet los van elkaar kunt zien. 

 In de commissie vroegen we om een stip aan de horizon als het gaat om het ontschotten van alle delen van het sociale domein. Maassluis Belang snapt dat de wethouder zich hieraan niet durft te wagen. Het doel van deze vraag was natuurlijk dat we in het koersdocument verder durven kijken dan alleen het stuk jeugdzorg. Daar waar mogelijk ook de andere delen van het sociaal domein te betrekken.  

 Nu staan we voor de uitdaging om de jeugdzorg anders in te kopen. Daarna volgt nog een uitdaging mbt de inkoop voor WMO en dan wil je niet denken hadden we maar…. 

De afgelopen jaren bleek het financieel onbeheersbaar te zijn geworden. De keuze die we nu maken moet dit oplossen. 

 Er ligt er een redelijke tijdsdruk op de inkoop dus is het belangrijk dat we met elkaar borgen dat dit proces op de juiste wijze verloopt en dat we niet onder druk van tijd of buurgemeenten beslissingen nemen. 

 Het is van belang dat we worden meegenomen in het opstellen van het groeidocument en dat er dan ook genoeg ruimte is om hierin te sturen. Wethouder verzekerde er ons in de commissie van dat mocht we op zo’n punt komen u niet zegt: dan had u vanavond maar niet in moeten stemmen? 

 Hebben we nog een plan B? Wethouder in de commissie zei u: na een jaar gaan we evalueren of dit heeft opgeleverd wat we hadden verwacht. Is het antwoord ja, dan gaan we natuurlijk gewoon verder op deze manier. Maar stel nu dat we een jaar na de start moeten concluderen dat het niet is wat we hadden gedacht. Dan is onze eerste vraag: wat zegt dat eerste jaar? Moeten we bijstellen en doorgaan Want voorzitter ik neem toch niet aan dat we na een jaar dan ineens iets anders kunnen organiseren.  Er is de afgelopen 20 jaar al genoeg gesleuteld aan de jeugdzorg en telkens zou het volgende plan gaan werken. Met die lessen uit het verleden moeten we het nu goed aanpakken en dit nieuwe beleid heeft onze steun. 

 

 

 

Reageer

Maassluis Belang