Zorgen om schoolgebouwen

Wij stelden het college een aantal vragen over de manier waarop het onderwijs en de gebouwen moet worden gefinancierd. Inhoudelijk heeft de gemeente geen invloed op het onderwijs en dat is goed, de deskundigen zitten immers binnen de school. Maar daar gaat het wringen, de gebouwen. Door een wijziging in het Haagse beleid krijgen de schoolbesturen zelf de verantwoordelijkheid over de gebouwen. De zak geld die hiervoor bestemd is gaat niet meer naar de gemeente maar naar de scholen. Met een moeilijk woord heet dat “ doordecentralisatie” 

Die overgang moet wel netjes geregeld worden. Eventueel achterstallig onderhoud moet nog via de gemeente worden opgelost. En er komt binnen het onderwijs een organisatie die dit moet gaan regelen.

Nu is bekend dat ambtelijke molen niet bepaald Max Verstappen zijn maar, zo kunnen we constateren, hebben de verschillende onderwijs organisaties ook moeite met dit proces dat al jarenlang loopt. De moties die de raad in 2014 al heeft aangenomen zijn nog steeds niet afgehandeld. Daarom heeft de fractie van Maassluis Belang aan de bel getrokken want op sommige scholen is dringend behoefte om zaken aan te pakken.

De WOS heeft dit opgepikt en vraagt Denise Mulder om uitleg voor de camera van Boudewijn

Reageer

Maassluis Belang