Een goed en gezond 2019

2018 heeft Maassluis een nieuwe gemeenteraad opgeleverd. Een nieuwe raad en een nieuw college; nieuw maar toch hetzelfde. De traditionele partijen hebben het niet aangedurfd om de lokale component binnen Maassluis een plaats te geven in het lokale bestuur. Getalsmatig kon dat maar de vraag is of het recht doet aan de kiezers binnen onze stad.

In het nieuwe collegeprogramma staan ambitieuze zaken vermeld, maar dat is elke vier jaar hetzelfde. Het gaat om de uitwerking van de plannen waarvoor thans “grepen” in de algemene reserve worden gedaan. Dat is geld van alle Maassluizers, dus ook van u.

Het is aan dit college en deze raad om vooral de communicatie met de bewoners sterk te verbeteren. Er zijn stappen te maken als we terugdenken aan het project Marelplein, de locatie Noorddijk/Geerkade en  de wijze waarop de kades in Maassluis nog steeds niet op orde zijn.

Vooral via de sociale media horen we veel over onvrede van bewoners en het is zaak voor ons als gemeentebestuur om dit te verbeteren.

Dit nieuwe jaar 2019 biedt daarvoor kansen die we met beide handen moeten aangrijpen.

De fractie van Maassluis Belang gaat zich sterk maken om het geluid van de burger te vertalen in de raad. Dat betekent niet dat het “U vraagt en wij draaien” gaat gelden maar neem aan dat wij de geluiden wel heel serieus nemen.

Wij wensen u een heel goed en verstandig 2019 en wat we vooral zouden willen zien is dat we als bewoners rekening met elkaar houden ondanks verschillen die er leven.

Reageer

Maassluis Belang