Vragen n.a.v. bezoek Componistenwijk

De fractie van Maassluis Belang is benaderd door bewoners van de Componistenwijk.

Afgelopen zaterdag brachten wij een bezoek aan deze wijk en vooral het park rond de Beethovenflats. Als je hier doorheen wandelt of fietst is het een mooi, overzichtelijk park met genoeg speelgelegenheden.

Echter als je beter gaat kijken dan zijn er een aantal zaken die wat Maassluis Belang betreft echt verbeterd moeten worden.

 

In dit kader stellen we op basis van ons artikel 51 de volgende vragen aan het college:

 

  1. Bent u op de hoogte van het feit dat het Johan Cruijff Court afgesloten is met kettingen en sloten zodat de kinderen hier geen gebruik van kunnen maken? Zo, ja, waarom is dit het geval?

 

  1. Wij constateren dat het Johan Cruijff Court bezaait ligt met glas. Is deze vervuiling mogelijk de reden van het afsluiten van deze speelplaats?

 

  1. Bent u op de hoogte van de grote hoeveelheid hondenpoep die rond de speelplaatsen en in de groenstroken te vinden zijn. Dit is wat Maassluis Belang betreft overal onwenselijk maar zeker daar waar kinderen spelen. Hoe vaak zet u de hondenpoepzuiger  in op deze plek?

 

  1. Bent u er van op de hoogte dat er regelmatig te hard met scooters door het park wordt gereden, dat de bewoners het idee hebben dat er ’s avonds scooterraces worden gehouden. Zo ja, hebt u maatregelen genomen om dit ongewenste gedrag tegen te gaan?

 

  1. Klopt het dat de verlichting ’s avonds niet aan staat? Een vraag van bewoners is of er überhaupt genoeg verlichting is in dit park? Doordat het zo donker is ontstaan er een gevoel van onveiligheid en dat is onwenselijk.

 

  1. Bent u  op de hoogte dat er in de zandbakken en rond de speeltoestellen veel glas te vinden is, er wekelijks opruimploegen komen maar dit probleem toch niet opgelost wordt? Ligt hier een taak voor onze mensen van toezicht&handhaving?

 

  1. Wat heeft u in de afgelopen tijd gedaan om de zandbakken schoon, heel en veilig te houden en wat gaat u nog doen om er voor te zorgen dat de kinderen straks weer veilig kunnen buitenspelen?

 

met vriendelijke groet,

 

de fractie van Maassluis Belang

Reageer

Maassluis Belang